:: DISCLAIMER 

 

Brug af Hjemmesiden – Vilkår og Betingelser

Dette er de forretningsvilkår og forretningsbetingelser, der henvises til, og som indgår i QBE Denmark A/S / QBE Insurance (Europe) Ltd, England, dansk filials hjemmeside ("QBE DK"). Disse vilkår og betingelser er vigtige og har til formål at beskytte både os og dig. Du bedes venligst tage dig tid til at læse vilkårene og betingelserne grundigt igennem. Ved at bruge hjemmesiden viser du, at du accepterer disse vilkår og betingelser.

 

Hvor som helst på hjemmesiden betegnelserne "QBE Denmark A/S", "QBE Danmark", "QBE Insurance (Europe) Ltd, England, dansk filial", "QBE i Danmark", "QBE DK", "vor/vores/vore", "os" eller "vi" benyttes, henviser de til QBE Denmark A/S / QBE Insurance (Europe) Ltd, England, dansk filial. Registreret hovedkontor: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V, Danmark. CVR-nr. 28 11 51 72 / 33 26 58 83.

 

Tilbud eller Rådgivning

De oplysninger, redskaber og materialer som findes på hjemmesiden stilles til rådighed alene som information. De må hverken anvendes som eller anses for at udgøre et tilbud om levering af serviceydelser eller produkter, ej heller for at udgøre finansiel eller professionel rådgivning som er tilpasset dine forhold eller en henstilling i forbindelse med sådanne serviceydelser eller produkter.

 

Indhold

Selv om der er truffet alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesidens indhold er ajourført og korrekt, og at den server som stiller hjemmesiden til rådighed er fri af virus og bugs, fralægger QBE DK sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser eller mangler som følge af dens brug. QBE DK forbeholder sig ret til at lukke for adgang til hjemmesiden midlertidigt eller permanent uden varsel.

Oplysninger og vurderinger som fremgår af hjemmesiden, er indhentet eller udledt fra kilder som ifølge QBE DKs skøn er pålidelige, men QBE DK giver ingen garanti for, at de er korrekte eller fuldstændige. QBE DK fralægger sig ethvert ansvar for tab som måtte pådrages ved brug af materialer som findes på hjemmesiden.

 

Globale restriktioner 

Hjemmesidens indhold er kun egnet til brug i og af personer bosiddende i Europa. Hjemmesiden er ikke beregnet til brug af brugere i noget andet land, hvor en sådan brug ville være i konflikt med gældende love og regler.

 

Ansvarsfraskrivelse 

I det omfang som gældende love og regler tillader dette fralægger QBE DK sig herved alle garantier, udtrykkelige, lovbestemte eller stiltiende, vedrørende hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til alle garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til særlige formål eller brug eller tilsvarende i henhold til de for en hvilken som helst jurisdiktion gældende love og/eller regler.

 

QBE DK giver ingen indeståelse eller garanti for hjemmesidens nøjagtighed, betimelighed, egnethed, fuldstændighed eller rådighed eller for de oplysninger som indhentes ved brug af hjemmesiden eller for, at hjemmesiden eller oplysningerne er fejlfri.

 

I det omfang gældende love og/eller regler tillader, fralægger QBE DK sig ethvert eventuelt erstatningsansvar - uanset omstændighederne og uanset hvilken fortolkning der måtte anlægges på gældende love/eller regler, erstatningsret, aftaleret, objektivt ansvar eller på anden vis - som måtte opstå som følge af adgang til eller brug af eller manglende adgang til eller brug af hjemmesiden uanset om direkte, indirekte, særlige eller forbundne skader eller følgeskader af enhver art, herunder tab af overskud eller for tredjemands krav eller forlangende, uanset om QBE DK havde eller burde have haft kendskab til muligheden for et sådant krav eller forlangende.

 

I det tilfælde at QBE DK ikke, under gældende lov, kan fralægge sig erstatningsansvar, begrænses QBE DKs erstatningsansvar til genlevering af den/det pågældende serviceydelse, produkt eller tilsvarende produkt, udgiften til genlevering af serviceydelsen, produktet eller tilsvarende produkt er i tilfælde af produkter, udgiften til reparation af produkterne ifølge vort valg.

 

Samlet gennemgang af hele materialet

Hjemmesidens materialer og indhold bør læses helt igennem med fodnoter, ansvarsfraskrivelser eller begrænsninger og intellektuel ejendomsret, databeskyttelse eller meddelelser om navnebeskyttelse.

 

Du får under ingen omstændigheder tilladelse til at besøge hjemmesiden, hvis du ønsker at bruge dens indhold til egen kommerciel fordel, eller hvis du har til hensigt at korrumpere, ødelægge eller blokere vor fortsatte levering af en service fra denne hjemmeside.

Visse links her på hjemmesiden går til tredjemands hjemmesider, som QBE DK ingen indflydelse har på, og QBE DK fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade i enhver henseende i forbindelse med materialer som er del af disse hjemmesider.

 

Intellektuel ejendomsret

Hjemmesidens indhold er beskyttet af copyright og må kun anvendes til personlig brug. Ejeren af copyright, QBE DK, giver dig alene tilladelse til at lave bekræftede genparter af materiale som offentliggøres på hjemmesiden, og sådanne genparter må alene anvendes til at gøre dig og din organisation bekendte med de produkter og serviceydelser som QBE DK tilbyder.

 

Materialet kan downloades gratis af brugere til gennemsyn alene. Intet må udnyttes kommercielt, kopieres, gengives, ændres, genudgives, oploades, sendes som brev, overføres eller distribueres på nogen som helst måde uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra QBE DK. Ingen anden brug er tilladt. Hvis du ønsker at bruge materialet til andre formål, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysninger i menupunktet "Kontakt Danmark".

 

QBE og QBE-logoet er registrerede varemærker tilhørende QBE og alle varemærker, servicemærker og logoer som bruges på hjemmesiden er varemærker eller servicemærker eller registrerede varemærker og registrerede servicemærker tilhørende QBE eller dennes affilierede selskaber eller andre enheder. Uautoriseret brug forbydes.

 

Produkter og Serviceydelser

Hjemmesiden gør ikke forsøg på at give fuldstændige oplysninger om alle vore policer (f.eks. oplysninger vedrørende dækning og mulige udelukkelser eller begrænsninger). De fuldstændige oplysninger findes i policerne, som fremsendes på anmodning. Ikke alle produkter fås på alle markeder. QBE DK forbeholder sig ret til at ændre dækningsomfanget på tidspunktet for tilbudsgivning.

 

Gældende lov 

Hjemmesiden er oprettet af QBE DK. Dansk lov er til enhver tid gældende for dens brug og i tilfælde af en tvist underkaster parterne sig uigenkaldeligt de danske domstoles jurisdiktion.

 

Opdateringer

Din brug af hjemmesiden er underlagt de vilkår og betingelser som er gældende på det pågældende tidspunkt. QBE DK forbeholder sig ret til at ændre hjemmesidens indhold og/eller disse vilkår og betingelser til enhver tid og fra tid til anden uden forudgående meddelelse.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende QBE DKs service, eller ønsker at rette eventuelle fejl i de oplysninger du har givet os, er du velkommen til at kontakte os. Se menupunktet "Kontakt Danmark".

 
 

 
 


 
 


 
 


 

QBE Insurance (Europe) Limited, England, Danish branch  |  Vester Farimagsgade 7  |  DK-1606 Copenhagen V