:: QBE AVIATION INSURANCE I NORDEN 

 

Basert på strategiske overveielser har QBE besluttet å opphøre tegningen av luftfartsforsikringer fra de nordiske kontorene med virkning fra 1. januar 2014.

 

Vi takker alle våre luftfartskunder for all støtte og tillitt gjennom årene.                          


 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
QBE Insurance (Europe) Limited, England, Danish branch  |  Vester Farimagsgade 7  |  DK-1606 Copenhagen V