:: KONTAKT DANMARK

   
Du er velkommen til at kontakte os via telefon, email eller fax. 

 

Danmark         
 
QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial

Vester Farimagsgade 7        
DK-1606 København V        
 
Tlf. (+45) 33 45 03 00           
 
Email info@dk.qbe.com             
 

Klageansvarlig Annemarie Thomsen Se evt. Klageoversigt.pdf

 

 

 

 

 

 

QBE Insurance (Europe) Limited, England, Danish branch  |  Vester Farimagsgade 7  |  DK-1606 Copenhagen V