:: GEBYRER OG AFGIFTER

    Gældende for 2017

 

Gebyrer ved opsigelse        

 

Til hovedforfald eller i forbindelse med skadeopgørelse

Der er ikke gebyrer forbundet med opsigelse af din police, hvis du opsiger den med 1 måneds varsel til policens hovedforfald eller 14 dage efter en skade er opgjort. Hvis du flytter til et andet selskab, vil det nye selskab klare opsigelsen for dig. Hvis du selv vælger at opsige din forsikring, skal du gøre det skriftlig for at undgå misforståelser. Bemærk særlige opsigelses-regler ved motoransvarsforsikring.

 

Opsigelse med forkortet varsel

Du kan altid opsige din police med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned, selvom det ikke er til policens hovedforfald: "Forkortet varsel". Har policen været i kraft mindst et år, koster det et gebyr på 100 kr. at opsige med forkortet varsel. Har policen været i kraft i mindre end et år, er opsigelsesgebyret på 500 kr. Bemærk særlige opsigelses-regler ved motoransvarsforsikring.

 

Gebyrer ved udstedelse af policedokumenter, opkrævning m.m.

 

Udstedelse af police og ved ændringer (policepenge)

 

 100 kr.

 
Halvårlig betaling 5% præmietillæg
Kvartårlig præmie 8% præmietillæg
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende præmiebetaling  100 kr.  
Rykkergebyr for hver rykker ved manglende indbetaling af  selvrisiko i forbindelse med skade  100 kr.  

 

 Afgifter, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve på statens vegne

 

Skadeforsikringsafgift på alle forsikringer samt vejhjælp

 

1,1% 

 

 

Statsafgift på ansvarsforsikring for motorkøretøjer 42,9%  inkluderet i præmien
Miljøbidrag (biler) 101 kr.  

 

QBE Insurance (Europe) Limited, England, Danish branch  |  Vester Farimagsgade 7  |  DK-1606 Copenhagen V